Monday, 22 August 2016

Mulyavardhan Updates- August (Continued)१२ ऑगस्२०१६- केकर्जवला जि. परभणी येथे एस. एम. सी. च्या सदस्यांना  मूल्यवर्धनची माहिती डी. सी.  श्री. के. जी. पांचाळ  यांनी दिली
 १२ ऑगस्२०१६- सहभागी  विद्यार्थी , वर्गशिक्षिका प्रमिला जाधव व सर्वशिक्षक व शाळेचे मुख्याध्यापक श्री.  घोलप सर व जिल्हा  समन्वयक  मुसळे सर


१३ ऑगस्२०१६-  मूल्यवर्धन तासिकेला   इयत्ता तिसरीचे विद्यार्थी`व शिक्षिका  (श्रीमती  गांगुर्डे मॅडम ) तळ्यातले बेडूक` हे सहयोगी खेळतांना.
 १३ ऑगस्२०१६- जि. प. शाळा पिंपळखुटा, फत्तेपूर कोठा, कोठाअल्लीपुर, कोपरा, 1/2, मिटनापूर इ. शाळेत भेट दिली असतांना तेथे आम्ही शाळेत काय काय करतो, माझे वर्ग मित्र, चांगल्या वाईट सवयी , गंमत जंमत, माझे घर, माझ्या गावात, इ. उपक्रम मूल्यवर्धन तासिकेत चालु असतानाची काही क्षणचित्रे.  १३ ऑगस्२०१६- शांतता संकेत उपक्रमात सहभागी विद्यार्थी व शिक्षk

१५ ऑगस्२०१६- क्षणचित्रे - १५ ऑगस्ट २०१६ 

 १५ ऑगस्२०१६- सहयोगी खेळ - वस्तू हलवूया 
 १५ ऑगस्२०१६- सहयोगी खेळ - वस्तू हलवूया 
  १५ ऑगस्२०१६- मूल्यवर्धन कार्यक्रम आढावा सभा घेण्यात आली. आतापर्यंत उपक्रम कशाप्रकारे घेण्यात आले.याबाबत वर्गनिहाय गट करून जोडी मधे चर्चॆसाठी वर्गनिहाय उपक्रम देऊन चर्चा करून घेण्यात आली व सादरीकरण करण्यात आले.
  १५ ऑगस्२०१६-जिल्हा समन्वयक - श्री. पंधारे
१६ ऑगस्२०१६- जि.प.के.प्रा.शा.कचनेर येथे जिल्हा समन्वयक श्री.शिवाजी न्हावी यांनी भेट दिली. ‘शांत बसणे’ हा उपक्रम श्रीमती यादव तर ‘खूप राग आल्यावर’ हा उपक्रम श्रीमती काळे यांनी घेतला. विद्यार्थी प्रतिसाद चांगला मिळाला. 


१७ ऑगस्२०१६- जी.प्रा.शाळा पारदसिंगा येथे 'माझी शाळा' या उपक्रमात सहभागी विद्यार्थी 
२० ऑगस्२०१६- जि.प.प्रा शाळा माणिकखांब, ता. इगतपुरी, जि.नाशिक येथील  विद्यार्थी उपक्रमात भाग घेताना. वर्गशिक्षिका श्रीमती कल्पना गिते, श्रीमती चांगटे, श्रीमती तोरवणे, श्रीमती परदेशी व मुख्याध्यापक श्री द. ल. वाणी व, जिल्हा समन्वयक श्री मुसळे.

 २० ऑगस्२०१६- जि. प. प्रा. शाळा वाघोबाचीवाडी केंद्र घोटी 2, ता. ईगतपुरी, जि. नाशिक. ‘चित्र रंगविणे’ या उपक्रमात भाग घेताना इयत्ता 1/2रीचे विद्यार्थी.


  

Thursday, 11 August 2016

Mulyavardhan Updates- August


1 ऑगस् २०१६- मदत केव्हा आवश्यक असेल तेव्हा या घटकावर जोडी चर्चा करताना विद्यार्थी 

1 ऑगस् २०१६- माझे नाव हा उपक्रम घेताना मार्गदर्शक श्री. नंदकिशोर धोटे

1 ऑगस् २०१६-ज्ञानप्रबोधिनीने केलेली मूल्यवर्धन पायाभूत चाचणी. या सर्वेक्षण पथकाने विद्यार्थ्यांसह कृतियुक्त संवाद साधला.

1 ऑगस् २०१६- मानवी साखळीचा सहयोगी खेळ 

1 ऑगस् २०१६-

1 ऑगस् २०१६- ज्ञानप्रबोधिनीने केलेली मूल्यवर्धन पायाभूत चाचणी सुरु असताना 


1 ऑगस् २०१६- श्रीमती साळुंके यांनी उपक्रम घेतला. श्री. शिवाजी न्हावी यांनी उपक्रमाचे निरीक्षण करून मार्गदर्शन केले. 

1 ऑगस् २०१६- ज्ञानप्रबोधिनीने केलेली मूल्यवर्धन पायाभूत चाचणी सुरु असताना.
ऑगस्२०१६- २९ जुलै २०१६ रोजी जी.प्रा.शाळा मुंढेगाव येथे विद्याभारती प्रशिक्षण केंद्र, पुणे येथून मूल्यमापनाकरिता आलेले अधिकारी 


ऑगस्२०१६- जी.प्रा.शाळा साळुंब्रे येथे विद्यार्थ्यांना मूल्यवर्धन पुस्तकांचे वाटप करण्यात आले. तसेच दीप पूजनाने सर्वांचे जीवन प्रकाशमान होवो हासंदेश दिला गेला. 


ऑगस्२०१६- जोडीचर्चेतून आपल्या शेजाऱ्या बद्दल माहिती सांगताना विद्यार्थी

ऑगस्२०१६- आपल्याला कोण कोण मदत करतात याची माहिती उपक्रम पुस्तिकेत लिहिताना जी.प्रा. शाळा कवड्जाई येथील विद्यार्थी 

 ऑगस्२०१६- उपक्रम :- आपले शेजारी 

 ऑगस्२०१६- उपक्रम :- आदर व्यक्त करुया, मार्गदर्शक :- श्री. निखार्गे 

 ऑगस्२०१६- जि.प्रा.शाळा झिरावे येथे उपक्रम पुस्तिका भरताना, उपक्रम :- माझे घर कोठे आहे ?
 ऑगस्२०१६- जि.प्रा.शाळा झिरावे येथे उपक्रम पुस्तिका भरताना, उपक्रम :- आनंदाचे मोजमाप
  ऑगस्२०१६- उपक्रम पुस्तिका वितरीत करताना मुख्याध्यापक डॉ.रामटेके व जिल्हा समन्वयक श्री. बोरकर.


  ऑगस्२०१६- मूल्यवर्धन उपक्रम घेताना श्री. भूटे 


ऑगस्२०१६- केंद्र कोठारी, जिल्हा चंद्रपूर येथील विविध शाळेत सुरु असलेल्या उपक्रमांची क्षणचित्रे 

ऑगस्२०१६- विद्यार्थी चित्र रंगवताना 
 ऑगस्२०१६- विद्यार्थांना मूल्यवर्धन उपक्रम पुस्तिकांचे वाटप 

ऑगस्२०१६- 'माझ्या घरातल्यांना काय आवडते' हा उपक्रम सोडविताना साळुंब्रे शाळेतील विद्यार्थी 

ऑगस्२०१६- जि.प्रा.शाळा घोटी मुली नं. १ मधील विद्यार्थिनी उपक्रम पुस्तिका सोडविताना 

 ऑगस्२०१६- दिग्रास येथे मूल्यवर्धन कार्यक्रमांतर्गत दैनिक प्रीपाठामध्ये उपस्थित झालेले श्री. सचिन, श्री. शिंदे व  सौ.पवार.
 ऑगस्२०१६- 'माझं घर माझी माणसं' या उपक्रमात बाहुल्या सोबत संभाषण करताना जी.प्रा.शाळा  पोहंडूळ येथील विद्यार्थी 

  ऑगस्२०१६- सहयोगी खेळ
   ऑगस्२०१६- 'माझे आवडते प्राणी पक्षी' यावर जोडी चर्चा करतना साळुंब्रे येथील विद्यार्थी 
   ऑगस्२०१६- मुलांनी उपक्रम पुस्तिकेतील प्राण्यांची चित्रे पाहून प्राण्यांचे गुण सांगितले. त्यानंतर स्वत:चे गुण वर्गासमोर येऊन सांगितले. 
   ऑगस्२०१६- 'माझ्यातील गुण व कौशल्ये'  उपक्रम पुस्तिका भरताना विद्यार्थी 

   ऑगस्२०१६- उपक्रम पुस्तिका सोडविताना 
   ऑगस्२०१६- जि.प्रा.शाळा कोपरा २ येथे "माझ्या घरातल्यांना काय आवडते" हा उपक्रम वर्गात घेत असताना श्री. कदम 

ऑगस्२०१६- जि.प्रा.शाळा कोपरा २ येथे "माझ्या घरातल्यांना काय आवडते" हा उपक्रम वर्गात घेत असताना श्री. कदम 
  ऑगस्२०१६-  ज्ञान प्रबोधिनी तसेच शांतीलाल
  ऑगस्२०१६- जिल्हा प्रा. शाळा पलखेडा. उपक्रम - राग खूप आल्यावर 
  ऑगस्२०१६- जि.प्रा. शाळा घोटी नं. २ येथे उपक्रम सुरु असताना - रंग माझे आवडते 

  ऑगस्२०१६-  ज्ञान प्रबोधिनी तसेच शांतीलाल


  ऑगस्२०१६- उपक्रम -  जोडी चर्चा, शाळा 
 १० ऑगस्२०१६
  १० ऑगस्२०१६-
  १० ऑगस्२०१६-
 १० ऑगस्२०१६- 'आम्ही शाळेत काय काय करतो' उपक्रम घेताना जिल्हासमन्वयक श्री. श्रीधर राव बेलसरे 

  १० ऑगस्२०१६- शाळा - जि.प्रा.शाळा कोल्ही १, उपक्रम - माझी ओळख 

  १० ऑगस्२०१६- उपक्रम घेताना श्री.सुशील उके 
  १० ऑगस्२०१६- जोडी चर्चा 
   १० ऑगस्२०१६- बाहुल्या सोबत बोलताना विद्यार्थी 
११ऑगस्२०१६- उपक्रमात सहभागी मुल्यदूत - भिला अहिरे, जिल्हा समन्वयक - श्री. मुसळे व विद्यार्थी 

११ऑगस्२०१६- यवतमाल जिल्ह्यातील कोल्ही केंद्राला पायाभूत मूल्यवर्धन ऊपक्रमांतर्गत ज्ञान प्रबोधिनी, एस. सी. ई. आर. टी. व एस. एम. एफ. यांच्या संयुक्त विद्यमाने पूणे येथुन श्री अनिकेत कुंभार, वश्री अनिल वाठोरे, यांनी जि.प. शाळा कोल्ही /1
व जि.प. शाळा कोल्ही /2 या शाळेत भेट दिली व प्रत्यक्ष दिवसभर पाहणी केली त्यावेळी त्यांच्या सोबत जिल्हासमन्वयक बेलेसर व केंद्र प्रमुख श्री चंदनखेडे उपस्थित होते.